Polityka prywatności

Wpisując swoje dane osobowe na naszej stronie www.zabawkii.pl czynisz to dobrowolnie, tym samym zgadzasz się na ich przetwarzanie. Będą one przetwarzane w takim zakresie i celu, na jakie wyraziłeś zgodę. Rezygnacja z podania danch niezbędnych do wypełnienia formularza zamówienia, lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie skutkuje z niemożliwością realizacji zamówienia.
Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie lub przy naszej pomocy.
My ze swej strony zapewniamy, że przestrzegamy polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych www.ZABAWKII.pl jest:

Świat Zabawek Stanisław Kondraciuk
ul. Jatkowa 10        
21-500 Biała Podlaska
NIP: 5370016154
REGON: 030099452