Prawo do odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. 2014 poz. 827 ) każdy klient ma prawo zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny. 
 • Towar nie może być używany.  
 • Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailowo na adres:zabawkii@zabawkii.pl lub listownie na adres: Świat Zabawek Stanisław Kondraciuk ul. Jatkowa 10 21-500 Biała Podlaska.
 • Tekst oswiadczenia jest poniżej. 
 • Oświadczenie to może również zostać wysłane w przesyłce wraz ze zwracanym towarem.
 • W przypadku formularza złożonego za pośrednictwem e-mail Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi jego otrzymanie na trwałym nośniku. 
 • Towar powinien być odesłany w ciagu 14 dni od daty odstapienia od umowy.
 • Preferujemy nasz transport zwracanego towaru,a więc jeżeli klient sobie życzy wysyłamy naszego kuriera.
 • Zwracamy wartość towaru i koszt przesyłek(do kupujacego i od kupującego) w ciagu 7 dni.
 • Sposób zwrotu pieniędzy będzie każdorazowo uzgodniony z kupującym. 

 

 

pdfFORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY